Kalite Politikamız

 

KALİTE POLİTİKAMIZ

Temel kalite politikamız, üyelerimizin ihtiyaç, talep ve beklentilerinin en üst seviyede karşılanmasıdır.

Bu çerçevede sektörümüz adına dünyadaki değişim ve gelişmeleri yakından takip ederek;
· Ar-Ge ve inovasyon faaliyetlerinin arttırılmasının sağlanması,
· Üyelerimizin teknoloji üreten ve ihraç eden bir konuma gelmesi,
· Sanayi ve üniversite arasındaki işbirliğinin arttırılması yönünde destek verilmesi,
· Yatırımlara ve ihracata yönelik politikaların oluşturulması ve uygulanması için yol gösterici olunması,
· Ekip çalışması anlayışının, kurum kültürümüzün temel unsurlarından biri haline gelmesi,
· Belirlenen hedeflere ulaşmak için sistemli çalışmaların yürütülmesi,
· Sektörümüz adına mesleki eğitime katkı sağlanmasıdır.