Hakkımızda

TÜRKİYE, DÜNYANIN PARLAYAN İNCİSİ!


İMDER, 2002 yılında ekonomimizin önemli aktörleri olan BORUSAN, ÇUKUROVA, E-MAK, ENKA, ERG, GAMA, HİDROMEK, STFA, IŞIKLAR, KOÇ, SANKO, SABANCI gibi kuruluşların sektördeki firmalarını çatısı altında toplayarak kurulmuştur. İMDER üyesi 50 firma, 80 yıllık tarihe sahip İş ve İnşaat Makine ve Ekipmanları sektörünün yüzde 95’inden fazlasını temsil etmektedir. 

Ülkemizin alt/üst yapı, bayındırlık ve yatırımlara yönelik tüm alanlarına hitap eden iş makinaları sektöründe, 200 imalatçı firma, 220 yan sanayi firması ve yaklaşık 200 ticaret yapan firma olmak üzere toplamda 650’ye yakın firma faaliyet göstermektedir. Yaklaşık 150 bin çalışan, 100.000 kişiye yakın operatör ve kullanıcı ile birlikte doğrudan ve dolaylı olarak 600.000 kişiye istihdam sağlanmaktadır.

 2022 yılında 133’den fazla ülkeye 2 Milyar USD düzeyinde ihracat gerçekleştirilirken; 2023 yılı hedefleri doğrultusunda bu ihracatın 10 milyar USD düzeyine ulaşılması hedeflenmiştir. İş ve inşaat makinaları sektöründe imalat yapan firmalar %55 yerli girdi ile üretimlerinin yaklaşık olarak %45’ini ihraç etmektedir.

İş makinaları sektörü 200 milyar USD ticaret hacmi ile Dünya ekonomisinde önemli bir yere sahiptir. 2030 yılına kadar ülkemizde 1,3 Trilyon USD yatırım planlanmakta ve 2030’lu yıllarda İş ve İnşaat Makinaları Sektörünün 30.000 satış adedi ile 30 Milyar USD ticaret ulaşacağı tahmin edilmektedir.

2007 yılında 5253 sayılı kanun gereği, ilgili tüm bakanlıkların oluru ve İçişleri Bakanlığı’nın onayı ile TÜRKİYE ismini kullanmayı hakeden 485 dernekten biri olan İMDER, her yıl yeni üyeleriyle büyümeye devam etmektedir. İMDER iş makinaları sektörünü ulusal ve uluslararası platformlarda ve organizasyonlarda etkili ve güçlü bir şekilde temsil etmektedir.

 

İMDER’İN ANA ÇALIŞMA ALANLARI

2002 senesinde kurulan İMDER Türkiye İş Makinaları Distribütörleri ve İmalatçıları Birliği’nin ana çalışma alanları aşağıdaki şekilde özetlenebilir;

 • Üyeler arası ilişkileri ‘Etik Rekabet ve Kanunlar’ çerçevesinde arttırmak,
 • Sektörün ihtiyaçlarının belirlendiği ve problemlerinin çözüldüğü platform olmak,
 • Sektör ile devlet arasındaki ilişkileri sağlamak,
 • Devlet ile beraber sektörün uluslararası alanlardaki ilişkilerini düzenlemek,
 • Ulusal ve uluslararası fuarlar ve organizasyonlarda sektörün tanıtımını gerçekleştirmek.

İMDER, ilgili bakanlıklar ve resmi kurumlarla yürütmüş olduğu ortak çalışmalar sayesinde sektörümüz adına yapılan tüm faaliyetlerin bizzat içerisinde bulunmaktadır.

İMDER bünyesinde 15 komite yer almakta ve her komite için faaliyetler ayrı ayrı devam etmektedir. Her sene 2 ayda bir toplanan bu komiteler, aynı ürün gamına sahip firmaların temsilcilerini bir araya getirerek, sektörel problemleri ve çözüm önerilerini tartışmakta ve dernek çalışmalarını bu doğrultuda sürdürmeyi hedeflemektedir.

 

İMDER KOMİTELERİ

 • Mini,Kompakt Makine ve Ekipmanları Sektör Komitesi
 • Asfalt, Yol Tünel ve Maden Ekipmanları Sektör Komitesi
 • Kırıcı, Delici, Kırma, Eleme Makina ve Tesisleri Sektör Komitesi
 • Beton Makine ve Ekipmanları Sektör Komitesi
 • Vinç Sektör Komitesi
 • Komponent ve Yedek Parça Sektör Komitesi
 • Mevzuat ve Teknik Komitesi
 • İmalat ve Kamu İşleri Sektör Komitesi
 • DMO Komitesi
 • Kiralama Sektör Komitesi
 • Genişleme Komitesi
 • Eğitim Komitesi
 • UR-GE Komitesi
 • Uluslararası İlişkiler Komitesi
 • Kongre,Fuar ve PR Komitesi

 

İMDER’İN ÜYE OLDUĞU BİRLİK, FEDERASYON VE KOMİTELER

Ulusal Alanda;
T.C.SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI
MAKTEK Makina Teknik Komitesi-İş Makinaları Çalışma Grubu Başkanlığı
www.sanayi.gov.tr

 

T.C.TİCARET BAKANLIĞI
OAİB-MSSP Makine Sanayii Sektör Platformu Üyesi
www.turkmakinesanayi.com

 

TOBB-Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği
Türkiye Makine ve Teçhizat İmalatı Meclisi Üyesi
www.tobb.org.tr

 

TSE- Türk Standartları Enstitüsü
Ayna Komite Komitesi
www.tse.org.tr

 

Uluslararası Alanda;
CECE Avrupa İş Makinaları Komitesi
Yürütme Kurulu Üyeliği
ERA – Avrupa Kiralama Federasyonu
www.erarental.org

 

İŞBİRLİĞİ YAPILAN ULUSLARARASI DERNEKLER VE FEDERASYONLAR
AEM Amerika Makine Ekipmanları Derneği, ABD
http://www.aem.org

 

BAI Hindistan İnşacılar Derneği, HİNDİSTAN
www.baionline.in

 

CCMA Çin İş Makinaları Derneği, ÇİN
www.cncma.org

 

CII Hindistan Sanayi Konfederasyonu, HİNDİSTAN
http://www.cii.in/

 

CCPIT -MSC Çin Makine Sektör Meclisi, ÇİN
www.chinamachine.org.cn

 

CEMA Japon İş Makinaları Derneği, JAPONYA
www.cema.or.jp

 

Endonezya İmar ve İskan Bakanlığı, ENDONEZYA
https://lpse.pu.go.id

 

KOCEMA Kore İş Makinaları Derneği, KORE
www.kocema.org

SOBRATEMA Brezilya İnşaat ve Maden Teknolojileri Derneği

www.sobratema.org.br

 
İMDER TARAFINDAN DESTEKLENEN FUARLAR
 
 

Yurtiçi Fuarlar

KOMATEK – Uluslararası İş ve İnşaat Makina, Teknoloji ve Ekipmanları İhtisas Fuarı
Ankara-TÜRKİYE
www.sada.com.tr

 

Yurt Dışı Fuarlar
INTERMAT MIDDLE EAST İş Makinaları Fuarı Abu Dhabi – UAE
www.intermatme.com

 

CONEXPO-CON/AGG İş Makinaları Fuarı Las Vegas – ABD
www.conexpoconagg.com

 

SAMOTER İş Makinaları Fuarı Verona – İTALYA
www.samoter.com

 

CTT RUSSIA İş Makinaları Fuarı Moskova – RUSYA
www.ctt-moscow.com

 

BAUMA FAIRS İş Makinaları Fuarı ALMANYA, ÇİN, AFRİKA
www.bauma.de

 

CONEX KOREA İş Makinaları Fuarı Seul – GÜNEY KORE
www.conexkorea.org

 

BICES İş makinaları Fuarı Pekin –ÇİN
www.e-bices.org

 

INTERMAT PARIS İş makinaları Fuarı Paris – FRANSA
www.intermat.fr

 

M&T EXPO İş makinaları Fuarı Sao Paulo –BREZİLYA
www.portalsobratema.org.br

 

BC INDIA İş Makinaları Fuarı Delhi – HİNDİSTAN

 

KALİTE POLİTİKAMIZ

Temel kalite politikamız, üyelerimizin ihtiyaç, talep ve beklentilerinin en üst seviyede karşılanmasıdır.

Bu çerçevede sektörümüz adına dünyadaki değişim ve gelişmeleri yakından takip ederek;
· Ar-Ge ve inovasyon faaliyetlerinin arttırılmasının sağlanması,
· Üyelerimizin teknoloji üreten ve ihraç eden bir konuma gelmesi,
· Sanayi ve üniversite arasındaki işbirliğinin arttırılması yönünde destek verilmesi,
· Yatırımlara ve ihracata yönelik politikaların oluşturulması ve uygulanması için yol gösterici olunması,
· Ekip çalışması anlayışının, kurum kültürümüzün temel unsurlarından biri haline gelmesi,
· Belirlenen hedeflere ulaşmak için sistemli çalışmaların yürütülmesi,
· Sektörümüz adına mesleki eğitime katkı sağlanmasıdır.